Đèn âm sàn

Đèn âm đất vuông DV-4W

Đèn âm đất vuông DV-4W

570,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV4
Ánh sáng:trắng /vàng
Kích thước:100*60
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn LED âm đất 36W

Đèn LED âm đất 36W

1,680,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:300*100
Điện áp đầu vào(V):12 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất 24W

Đèn LED âm đất 24W

1,340,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:250*100
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất 18W

Đèn LED âm đất 18W

900,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:180*95
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất  12w

Đèn LED âm đất 12w

640,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:150*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất  9w

Đèn LED âm đất 9w

600,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:150*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất  6w

Đèn LED âm đất 6w

450,000đ
    

0

Mã sản phẩm:AĐ-6w-HT
Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:120*80
Điện áp đầu vào(V):12V~ 240 VAC

Đèn LED âm đất  3W

Đèn LED âm đất 3W

280,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc/ đổi màu
Kích thước:100*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất  1W

Đèn LED âm đất 1W

210,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:62*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 220 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox