Đèn cao áp Son , Metal

Đèn cao áp MACCOT

Đèn cao áp MACCOT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:MACCOT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp LIBRA

Đèn cao áp LIBRA

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:LIBRA
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áo MASTER G

Đèn cao áo MASTER G

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:MASTER G
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp S3

Đèn cao áp S3

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:S3
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp Limax

Đèn cao áp Limax

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:LIMAX
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp SUNRISE

Đèn cao áp SUNRISE

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:SUNRISE
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp ATLANTIS

Đèn cao áp ATLANTIS

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:ATLANTIS
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp Mars

Đèn cao áp Mars

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:MART
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp NOVA2

Đèn cao áp NOVA2

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:NOVA2
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp NOVA1

Đèn cao áp NOVA1

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:NOVA1
Ánh sáng:trắng/vàng
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện

Đèn cao áp GRETA

Đèn cao áp GRETA

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:GRETA
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H615
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cao áp EMILY

Đèn cao áp EMILY

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:EMILY
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H767
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC