Đèn cao áp Son , Metal

Đèn đường  cao 7m

Đèn đường cao 7m

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:Đèn đường cao 7m
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN CÁNH BUỒM ĐÔI CK78

CẦN ĐÈN CÁNH BUỒM ĐÔI CK78

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CBĐ78
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN CÁNH BUỒM ĐƠN CD77

CẦN ĐÈN CÁNH BUỒM ĐƠN CD77

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CBD77
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐÔI CK17

CẦN ĐÈN ĐÔI CK17

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CK17
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐƠN CD17

CẦN ĐÈN ĐƠN CD17

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CD17
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐÔI CK15

CẦN ĐÈN ĐÔI CK15

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:Ck15
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐƠN CD15

CẦN ĐÈN ĐƠN CD15

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CD15
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐÔI CK14

CẦN ĐÈN ĐÔI CK14

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CK14
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐƠN CD14

CẦN ĐÈN ĐƠN CD14

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CD14
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐÔI CK13

CẦN ĐÈN ĐÔI CK13

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CK13
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐƠN CD13

CẦN ĐÈN ĐƠN CD13

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CD13
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

CẦN ĐÈN ĐÔI CK09

CẦN ĐÈN ĐÔI CK09

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CK09
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC