Đèn âm nước

-30%
Đèn LED âm nước đổi màu 24W AN -24W-HT

Đèn LED âm nước đổi màu 24W AN -24W-HT

101,500đ 145,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:Chuyển màu RGB
Kích thước:D180mm*90mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Kính, inox

-30%
Đèn LED âm nước đơn màu 24W AN -24W-HT

Đèn LED âm nước đơn màu 24W AN -24W-HT

926,800đ 1,324,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đổi màu 18W AN -18W-HT

Đèn LED âm nước đổi màu 18W AN -18W-HT

94,500đ 135,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đơn màu 18W AN -18W-HT

Đèn LED âm nước đơn màu 18W AN -18W-HT

854,000đ 1,220,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đổi màu 15W AN -15W-HT

Đèn LED âm nước đổi màu 15W AN -15W-HT

787,500đ 1,125,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đơn màu 15W AN -15W-HT

Đèn LED âm nước đơn màu 15W AN -15W-HT

672,000đ 960,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đổi màu 6W AN -6W-HT

Đèn LED âm nước đổi màu 6W AN -6W-HT

420,000đ 600,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đơn màu 6W AN -6W-HT

Đèn LED âm nước đơn màu 6W AN -6W-HT

354,200đ 506,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đổi màu 3W AN -3W-HT

Đèn LED âm nước đổi màu 3W AN -3W-HT

299,600đ 428,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đơn màu 3W AN -3W-HT

Đèn LED âm nước đơn màu 3W AN -3W-HT

239,400đ 342,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đơn màu AN -12W-HT

Đèn LED âm nước đơn màu AN -12W-HT

637,000đ 910,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

-30%
Đèn LED âm nước đổi màu AN -12W-HT-DM

Đèn LED âm nước đổi màu AN -12W-HT-DM

710,500đ 1,015,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka