Đèn âm nước

Đèn LED âm nước 36W

Đèn LED âm nước 36W

1,560,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc/ đổi màu
Kích thước:Φ 230
Điện áp đầu vào(V):12-24V
Chất liệu :Inox

Đèn LED âm nước 24W

Đèn LED âm nước 24W

1,360,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc/ đổi màu
Kích thước:Φ 200
Điện áp đầu vào(V):12-24 V
Chất liệu :Inox

Đèn LED âm nước 18W

Đèn LED âm nước 18W

920,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:Φ190
Điện áp đầu vào(V):12-24V
Chất liệu :Inox

Đèn LED âm nước 12W

Đèn LED âm nước 12W

660,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc/ đổi màu
Kích thước:Φ 160
Điện áp đầu vào(V):12-24V
Chất liệu :Inox

Đèn LED âm nước 9W

Đèn LED âm nước 9W

600,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc/ đổi màu
Kích thước:Φ 145
Điện áp đầu vào(V):12-24V
Chất liệu :Inox

Đèn LED âm nước 6W

Đèn LED âm nước 6W

480,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc/đổi màu
Kích thước:D120
Điện áp đầu vào(V):12-24V
Chất liệu :Inox

Đèn LED âm nước 3W

Đèn LED âm nước 3W

300,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng/rgb/xanh lá/xanh dương
Kích thước:Φ82
Điện áp đầu vào(V):12-24 V
Chất liệu :Inox