Đèn trụ cổng

Đèn trụ cổng TC07

Đèn trụ cổng TC07

500,000đ
    

0

Mã sản phẩm:TC07
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn trụ cổng TC06

Đèn trụ cổng TC06

450,000đ
    

0

Mã sản phẩm:TC06
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Trụ cổng TC05

Trụ cổng TC05

500,000đ
    

0

Mã sản phẩm:TC05
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn trụ cổng TC04

Đèn trụ cổng TC04

450,000đ
    

0

Mã sản phẩm:TC04
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn trụ cổng TC03

Đèn trụ cổng TC03

450,000đ
    

0

Mã sản phẩm:TC03
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn trụ cổng TC02

Đèn trụ cổng TC02

400,000đ
    

0

Mã sản phẩm:TC02
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn trụ cổng TC01

Đèn trụ cổng TC01

450,000đ
    

0

Mã sản phẩm:TC01
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn trụ cổng  TC14

Đèn trụ cổng TC14

550,000đ
    

0

Mã sản phẩm: TC014
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Phi trên 200 đế dưới 235
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC