Đèn quạt

Đèn quạt GVN-9-0610-3-1

Đèn quạt GVN-9-0610-3-1

4,200,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-9-0610-3-1
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn quạt GVN-90308-4B

Đèn quạt GVN-90308-4B

4,100,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-90308-4B
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn quạt GVN-9-1806-5

Đèn quạt GVN-9-1806-5

6,000,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn quạt GVN-9-0711-3

Đèn quạt GVN-9-0711-3

6,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-9-0711-3
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn quạt GVN-42-FR-1803

Đèn quạt GVN-42-FR-1803

6,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-42-FR-1803
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn quạt GVN-42-FR-1641

Đèn quạt GVN-42-FR-1641

4,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-42-FR-1641
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn quạt GVN-42-FR-1802

Đèn quạt GVN-42-FR-1802

4,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-42-FR-1802
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn quạt GVN-42-FR-1606

Đèn quạt GVN-42-FR-1606

4,900,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn quạt GVN-42-FR-1719

Đèn quạt GVN-42-FR-1719

4,600,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-42-FR-1719
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn quạt GVN-42-FR-1718

Đèn quạt GVN-42-FR-1718

4,500,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-42-FR-1718
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn quạt GVN-42-FR-01013A

Đèn quạt GVN-42-FR-01013A

4,500,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-42-FR-01013A
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Quạt đèn GVN-42-FR-1740

Quạt đèn GVN-42-FR-1740

4,350,000đ
    

0

Mã sản phẩm:GVN-42-FR-1740
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC