Đèn sân vườn

Đèn sân vườn

Đèn sân vườn SV00-8

Đèn sân vườn SV00-8

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:SV-008
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn sân vườn SV12-7

Đèn sân vườn SV12-7

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:SV12-7
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn sân vườn metis

Đèn sân vườn metis

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:SV Metis
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn sân vườn cassi

Đèn sân vườn cassi

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:Cassi
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu điểm cao cấp HTC-20

Đèn chiếu điểm cao cấp HTC-20

2,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:HTC-20
Ánh sáng:vàng
Kích thước:D150* H210
Điện áp đầu vào(V):110-265V

Đèn chiếu điểm Hàn Quốc Xanh Lá

Đèn chiếu điểm Hàn Quốc Xanh Lá

3,600,000đ
    

0

Mã sản phẩm:HQ-30
Ánh sáng:Xanh lá
Kích thước:D150* H210
Điện áp đầu vào(V):110-275VAC

Đèn chiếu điểm Hàn Quốc

Đèn chiếu điểm Hàn Quốc

3,600,000đ
    

0

Mã sản phẩm:HQ-30
Ánh sáng:vàng
Kích thước:D150* H210
Điện áp đầu vào(V):110-275VAC

Đèn âm đất AĐHT-36W

Đèn âm đất AĐHT-36W

3,200,000đ
    

0

Mã sản phẩm:AĐHT-36
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:180*95 mm
Điện áp đầu vào(V):110 ~ 265 VAC

Đèn chiếu điểm cao cấp HTC-36

Đèn chiếu điểm cao cấp HTC-36

3,200,000đ
    

0

Mã sản phẩm:HTC-36
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:D150* H210
Điện áp đầu vào(V):110 ~ 265 VAC

Đèn rọi cột PAS-36W

Đèn rọi cột PAS-36W

2,300,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PAS36
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:310*165*280 Đế 245*130
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn rọi cột PAS-24W

Đèn rọi cột PAS-24W

2,100,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PAS24
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:310*165*280 Đế 245*130
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn rọi cột PAS-18W

Đèn rọi cột PAS-18W

1,600,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PAS18
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:190*165*280 Đế 160*100 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC