Cột đèn sân vườn

Cột đèn sân vườn DC20

Cột đèn sân vườn DC20

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:DC20
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H 3500mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn sân vườn CT07

Cột đèn sân vườn CT07

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CT07
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H 3500 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn sân vườn CT06

Cột đèn sân vườn CT06

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CT06
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H32000mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn CT05

Cột đèn CT05

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CT5
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn CT04

Cột đèn CT04

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CT-04
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H3700mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn GRETA-SON150W

Cột đèn GRETA-SON150W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:GRETA-SON150W
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H6
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn Tín Hiệu Giao Thông

Cột đèn Tín Hiệu Giao Thông

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:THGT
Ánh sáng:Đỏ, xanh , vàng
Kích thước:H2.6
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn TC10

Cột đèn TC10

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CT10
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H8m
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn BTD-09T

Cột đèn BTD-09T

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CBD-09T
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L10.5/H9
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn BG10

Cột đèn BG10

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:BG10
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H2000
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Cột đèn TC5-D78

Cột đèn TC5-D78

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H5/t3.0
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Thép mạ nhúng nóng

Cột đèn RTC6

Cột đèn RTC6

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:H6/W1.5/R900/t3.0
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Thép mạ nhúng nóng