Đèn nhà xưởng

Đèn nhà xưởng chống cháy nổ

Đèn nhà xưởng chống cháy nổ

3,200,000đ
    

0

Mã sản phẩm:SVL150W
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:410*330*330*210mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 250W SMD

Đèn pha LED 250W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-250SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:450*350*250 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 200W SMD

Đèn pha LED 200W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-200SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:450*320*230 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 150W SMD

Đèn pha LED 150W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-150SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:425*328*190 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 100W SMD

Đèn pha LED 100W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-100SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:285*285*90 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 50W SMD

Đèn pha LED 50W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-50SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:285*275*70 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 30W SMD

Đèn pha LED 30W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-30SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:225*220*60mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 20W SMD

Đèn pha LED 20W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-20SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:185*180*50 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 10W SMD

Đèn pha LED 10W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-10SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:125*120*45 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PL400W-8

Đèn pha LED PL400W-8

3,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PL400-8
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:626*345*100
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PL300W-6

Đèn pha LED PL300W-6

3,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PH300-6
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:526*345*100
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PL200W-4

Đèn pha LED PL200W-4

2,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PL200-4
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:419*315*87
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC