Đèn mâm

Đèn mâm ốp M947/HT

Đèn mâm ốp M947/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M947/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M946/HT

Đèn mâm ốp M946/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm: M946/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M945/HT

Đèn mâm ốp M945/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M945/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M944/HT

Đèn mâm ốp M944/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M944/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M943/HT

Đèn mâm ốp M943/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M943/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M942/HT

Đèn mâm ốp M942/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M942/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M941/HT

Đèn mâm ốp M941/HT

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn mâm ốp M640/HT

Đèn mâm ốp M640/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm: M640/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M639/HT

Đèn mâm ốp M639/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M639/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M638/HT

Đèn mâm ốp M638/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M638/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M637/HT

Đèn mâm ốp M637/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M637/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M636-HT

Đèn mâm ốp M636-HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M636-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC