ĐÈN TRONG NHÀ

Tường- Gỗ -0173-HT

Tường- Gỗ -0173-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường- Gỗ -0173-HT
 • Liên hệ
Tường-Gỗ -0171-HT

Tường-Gỗ -0171-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường-Gỗ -0171-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường-Gỗ 0146-HT

Tường-Gỗ 0146-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường-Gỗ 0146-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường -Gỗ- 0135-HT

Tường -Gỗ- 0135-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường -Gỗ- 0135-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường- Gỗ -0125-HT

Tường- Gỗ -0125-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường- Gỗ -0125-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường -Gỗ- 0113-HT

Tường -Gỗ- 0113-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường -Gỗ- 0113-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường -Gỗ 028-HT

Tường -Gỗ 028-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường -Gỗ 028-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường -Gỗ - 024-HT

Tường -Gỗ - 024-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường -Gỗ - 024-HT
 • 250,000 đ/Cái
TƯỜNG -6281- NT-HT

TƯỜNG -6281- NT-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TƯỜNG -6281- NT-HT
 • 295,000 đ/Cái
ĐÈN TƯỜNG-T1541-HV

ĐÈN TƯỜNG-T1541-HV

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN TƯỜNG-T1541-HV
 • 850,000 đ/Cái
ĐÈN TƯỜNG 1487-HV

ĐÈN TƯỜNG 1487-HV

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN TƯỜNG 1487-HV
 • 750,000 đ/Cái
ĐÈN TƯỜNG 058-HV

ĐÈN TƯỜNG 058-HV

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN TƯỜNG 058-HV
 • 550,000 đ/Cái
ĐÈN BÀN -DH-0679-HT

ĐÈN BÀN -DH-0679-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN BÀN -DH-0679-HT
 • 1,050,000 đ/Cái
ĐÈN BÀN-DH135-HT

ĐÈN BÀN-DH135-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN BÀN-DH135-HT
 • 950,000 đ/Cái
Đèn bơ LED - COB

Đèn bơ LED - COB

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • BO-0205/HT
 • 5W
 • HTLED
 • 325,000 đ/Cái
Đèn bơ LED - 9w

Đèn bơ LED - 9w

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • BO-0109/HT
 • 9W
 • HTLED
 • 408,000 đ/Cái
Đèn rọi ray - 7W

Đèn rọi ray - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LR-0107/HT
 • 7W
 • HTLED
 • 298,000 đ/Cái
Đèn rọi ray COB - 10W

Đèn rọi ray COB - 10W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • RG-0310
 • 10W
 • HTLED
 • 208,000 đ/Cái
Tấm Panel thả 300x1200

Tấm Panel thả 300x1200

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LPN-30120
 • 48W
 • HTLED
 • 760,000 đ/Cái
Tấm Panel thả 600x600

Tấm Panel thả 600x600

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LPN-6060
 • 48W
 • HTLED
 • 720,000 đ/Cái
Âm trần siêu mỏng - 18w (Vuông)

Âm trần siêu mỏng - 18w (Vuông)

 • Model:
 • Công suất:
 • Giá niêm yết:
 • PLHT-0218 (S)
 • 18W
 • 165,000 đ/Cái
Âm trần siêu mỏng - 9w (Tròn)

Âm trần siêu mỏng - 9w (Tròn)

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • PLHT-0109 (R)
 • 9W
 • HTLED
 • 105,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-9206/2
 • HTLED
 • 1,880,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-9206/1
 • HTLED
 • 1,310,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-9203/2
 • HTLED
 • 1,855,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-9203/1
 • HTLED
 • 1,200,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-
 • HTLED
 • Liên hệ
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-
 • HTLED
 • Liên hệ
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-803/2
 • HTLED
 • 1,824,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-803/1
 • HTLED
 • 1,380,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-802/2
 • HTLED
 • 1,800,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-802/1
 • HTLED
 • 1,350,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-3033/2
 • HTLED
 • 1,735,000 đ/Cái
Đèn tường đồng cao cấp

Đèn tường đồng cao cấp

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-3033/1
 • HTLED
 • 1,020,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-9032
 • 7W
 • HT
 • 230,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-9031
 • 7W
 • HT
 • 230,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-086
 • 7W
 • HT
 • 230,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-8824
 • 7W
 • HT
 • 370,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-974
 • 7W
 • HT
 • 644,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-6018
 • 7W
 • HT
 • 210,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-5031
 • 7W
 • HT
 • 249,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-5030
 • 7W
 • HT
 • 249,000 đ/Cái
Đèn tường đế gỗ

Đèn tường đế gỗ

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-2081
 • 7W
 • HT
 • 323,000 đ/Cái
Đèn tường đế gỗ

Đèn tường đế gỗ

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-PN-001
 • 7W
 • HT
 • 347,000 đ/Cái
Đèn tường đế gỗ

Đèn tường đế gỗ

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-832
 • 7W
 • HT
 • 412,000 đ/Cái
Đèn tường đế gỗ

Đèn tường đế gỗ

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-5022
 • 7W
 • HT
 • 429,000 đ/Cái
Đèn ốp trần nổi - (Vuông)

Đèn ốp trần nổi - (Vuông)

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • OPL-0218/HT
 • 18W
 • HTLED
 • 160,000 đ/Cái
Đèn ốp trần nổi -(Tròn)

Đèn ốp trần nổi -(Tròn)

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • OPL-0118/HT
 • 18W
 • HTLED
 • 155,000 đ/Cái
Đèn âm trần viền bạc - 7W

Đèn âm trần viền bạc - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LDL-0507 (S)
 • 7W
 • HTLED
 • 125,000 đ/Cái
Đèn âm trần viền vàng - 7W

Đèn âm trần viền vàng - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LDL-0507 (Y)
 • 7W
 • HTLED
 • 125,000 đ/Cái
Đèn âm trần sơn trắng - 7W

Đèn âm trần sơn trắng - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LDL-1107/HT
 • 7W
 • HTLED
 • 138,000 đ/Cái
Đèn âm trần mạ vàng - 7W

Đèn âm trần mạ vàng - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LDL-2107/HT
 • 7W
 • HTLED
 • 162,000 đ/Cái
Đèn tuýp bán nguyệt - 1,2m

Đèn tuýp bán nguyệt - 1,2m

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • OTL-1200/HT
 • 36W
 • HTLED
 • 190,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED T5-1200

Đèn tuýp LED T5-1200

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T5-1200/HT
 • 18W
 • HTLED
 • 115,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED T8-1200

Đèn tuýp LED T8-1200

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T8-1200/HT
 • 18W
 • HTLED
 • 155,000 đ/Cái
Tuýp LED thủy tinh - 1,2m

Tuýp LED thủy tinh - 1,2m

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T8-1200/GLASS
 • 22W
 • HTLED
 • 85,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 1091

Đèn Quạt Moutain air 1091

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-1091 /HT
 • Mountain Air
 • 3,700,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 1079

Đèn Quạt Moutain air 1079

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-1079 /HT
 • Mountain Air
 • 3,600,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 1025

Đèn Quạt Moutain air 1025

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-1025 /HT
 • Mountain Air
 • 3,500,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 008B

Đèn Quạt Moutain air 008B

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-008B /HT
 • Mountain Air
 • 3,690,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 1086

Đèn Quạt Moutain air 1086

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-1086 /HT
 • Mountain Air
 • 3,400,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 1012

Đèn Quạt Moutain air 1012

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-1012 /HT
 • Mountain Air
 • 3,620,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 1011

Đèn Quạt Moutain air 1011

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-1011 /HT
 • Mountain Air
 • 3,620,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 1090

Đèn Quạt Moutain air 1090

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-1090 /HT
 • Mountain Air
 • 3,890,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 3056

Đèn Quạt Moutain air 3056

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-3056 /HT
 • Mountain Air
 • 3,600,000 đ/Cái
Đèn Quạt Moutain air 1063

Đèn Quạt Moutain air 1063

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DQ-1063 /HT
 • Mountain Air
 • 4,160,000 đ/Cái
Đèn Bàn Hình Tròn

Đèn Bàn Hình Tròn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • HT-M01T
 • HT LED
 • 280,000 đ/Cái
Đèn Bàn Hình Ô Cửa

Đèn Bàn Hình Ô Cửa

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • HT-02OC
 • HT LED
 • 280,000 đ/Cái
Đèn Bàn Hình Hoa Mai

Đèn Bàn Hình Hoa Mai

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • HT-M03HM
 • HT LED
 • 280,000 đ/Cái
Đèn Bàn Hình Sao

Đèn Bàn Hình Sao

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • HT-M04S
 • HT LED
 • 280,000 đ/Cái
Đèn Bàn Hình Hoa Hồng

Đèn Bàn Hình Hoa Hồng

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • HT-M05HH
 • HT LED
 • 280,000 đ/Cái
Đèn Bàn 7153

Đèn Bàn 7153

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐB - 7153 /HT
 • HT LED
 • 4,320,000 đ/Cái
Đèn Bàn 7154

Đèn Bàn 7154

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐB -7154 /HT
 • HT LED
 • 4,320,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN -102 /HT
 • HT LED
 • 480,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN -101 /HT
 • HT LED
 • 480,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN - 100
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN - 009 /HT
 • HT LED
 • 480,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN - 008 /HT
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN -007 /HT
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN - 006 /HT
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN -005 /HT
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN -004 /HT
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN - 003 /HT
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN -002 /HT
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn ngủ bàn

Đèn ngủ bàn

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • ĐN-001 /HT
 • HT LED
 • 360,000 đ/Cái
Đèn Bàn – B029

Đèn Bàn – B029

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DB-029 /HT
 • HT LED
 • 560,000 đ/Cái
Đèn Bàn – B028

Đèn Bàn – B028

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DB-028 /HT
 • HT LED
 • 560,000 đ/Cái
Đèn Bàn – B026

Đèn Bàn – B026

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DB-026 /HT
 • HT LED
 • 530,000 đ/Cái
Đèn Bàn – B023

Đèn Bàn – B023

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DB-023 /HT
 • HT LED
 • 530,000 đ/Cái
Đèn Bàn – B022

Đèn Bàn – B022

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • DB-022 /HT
 • HT LED
 • 530,000 đ/Cái

Đèn chiếu sáng

Đèn ốp trần nổi - (Vuông)

Đèn ốp trần nổi - (Vuông)

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • OPL-0218/HT
 • 18W
 • HTLED
 • 160,000 đ/Cái
Đèn ốp trần nổi -(Tròn)

Đèn ốp trần nổi -(Tròn)

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • OPL-0118/HT
 • 18W
 • HTLED
 • 155,000 đ/Cái
Đèn âm trần viền bạc - 7W

Đèn âm trần viền bạc - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LDL-0507 (S)
 • 7W
 • HTLED
 • 125,000 đ/Cái
Đèn âm trần viền vàng - 7W

Đèn âm trần viền vàng - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LDL-0507 (Y)
 • 7W
 • HTLED
 • 125,000 đ/Cái
Đèn âm trần sơn trắng - 7W

Đèn âm trần sơn trắng - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LDL-1107/HT
 • 7W
 • HTLED
 • 138,000 đ/Cái
Đèn âm trần mạ vàng - 7W

Đèn âm trần mạ vàng - 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LDL-2107/HT
 • 7W
 • HTLED
 • 162,000 đ/Cái
Đèn tuýp bán nguyệt - 1,2m

Đèn tuýp bán nguyệt - 1,2m

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • OTL-1200/HT
 • 36W
 • HTLED
 • 190,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED T5-1200

Đèn tuýp LED T5-1200

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T5-1200/HT
 • 18W
 • HTLED
 • 115,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED T8-1200

Đèn tuýp LED T8-1200

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T8-1200/HT
 • 18W
 • HTLED
 • 155,000 đ/Cái
Tuýp LED thủy tinh - 1,2m

Tuýp LED thủy tinh - 1,2m

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T8-1200/GLASS
 • 22W
 • HTLED
 • 85,000 đ/Cái

Đèn tường trang trí

Tường- Gỗ -0173-HT

Tường- Gỗ -0173-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường- Gỗ -0173-HT
 • Liên hệ
Tường-Gỗ -0171-HT

Tường-Gỗ -0171-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường-Gỗ -0171-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường-Gỗ 0146-HT

Tường-Gỗ 0146-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường-Gỗ 0146-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường -Gỗ- 0135-HT

Tường -Gỗ- 0135-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường -Gỗ- 0135-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường- Gỗ -0125-HT

Tường- Gỗ -0125-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường- Gỗ -0125-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường -Gỗ- 0113-HT

Tường -Gỗ- 0113-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường -Gỗ- 0113-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường -Gỗ 028-HT

Tường -Gỗ 028-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường -Gỗ 028-HT
 • 350,000 đ/Cái
Tường -Gỗ - 024-HT

Tường -Gỗ - 024-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Tường -Gỗ - 024-HT
 • 250,000 đ/Cái
TƯỜNG -6281- NT-HT

TƯỜNG -6281- NT-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TƯỜNG -6281- NT-HT
 • 295,000 đ/Cái
ĐÈN TƯỜNG-T1541-HV

ĐÈN TƯỜNG-T1541-HV

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN TƯỜNG-T1541-HV
 • 850,000 đ/Cái
ĐÈN TƯỜNG 1487-HV

ĐÈN TƯỜNG 1487-HV

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN TƯỜNG 1487-HV
 • 750,000 đ/Cái
ĐÈN TƯỜNG 058-HV

ĐÈN TƯỜNG 058-HV

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN TƯỜNG 058-HV
 • 550,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-9032
 • 7W
 • HT
 • 230,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-9031
 • 7W
 • HT
 • 230,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-086
 • 7W
 • HT
 • 230,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-8824
 • 7W
 • HT
 • 370,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-974
 • 7W
 • HT
 • 644,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-6018
 • 7W
 • HT
 • 210,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-5031
 • 7W
 • HT
 • 249,000 đ/Cái
Đèn tường đế I-nox

Đèn tường đế I-nox

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-5030
 • 7W
 • HT
 • 249,000 đ/Cái
Đèn tường đế gỗ

Đèn tường đế gỗ

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-2081
 • 7W
 • HT
 • 323,000 đ/Cái
Đèn tường đế gỗ

Đèn tường đế gỗ

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-PN-001
 • 7W
 • HT
 • 347,000 đ/Cái
Đèn tường đế gỗ

Đèn tường đế gỗ

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-832
 • 7W
 • HT
 • 412,000 đ/Cái
Đèn tường đế gỗ

Đèn tường đế gỗ

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-5022
 • 7W
 • HT
 • 429,000 đ/Cái

ĐÈN TRANG TRÍ

Thả gỗ 01-HT

Thả gỗ 01-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Thả gỗ 01-HT
 • 950,000 đ/Cái
Đèn Chùm 8 tay gỗ

Đèn Chùm 8 tay gỗ

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Đèn Chùm 8 tay gỗ
 • 2,500,000 đ/Cái
Chùm nến 6 bóng -HT

Chùm nến 6 bóng -HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • Chùm nến 6 bóng -HT
 • 3,500,000 đ/Cái
ĐÈN CHÙM 8176/8-BM-HT

ĐÈN CHÙM 8176/8-BM-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN CHÙM 8176/8-BM-HT
 • 4,500,000 đ/Cái
ĐÈN CHÙM 5213/6-BM-HT

ĐÈN CHÙM 5213/6-BM-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN CHÙM 5213/6-BM-HT
 • 3,200,000 đ/Cái
ĐÈN CHÙM - CH101/8-HT

ĐÈN CHÙM - CH101/8-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN CHÙM - CH101/8-HT
 • 7,500,000 đ/Cái
ĐÈN CH-8102/8-HT

ĐÈN CH-8102/8-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN CH-8102/8-HT
 • 5,510,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ- ĐƠN

ĐÈN THẢ- ĐƠN

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ- ĐƠN
 • 650,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ 2384/1-HT

ĐÈN THẢ 2384/1-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ 2384/1-HT
 • Liên hệ
ĐÈN THẢ -DH201/1/HT

ĐÈN THẢ -DH201/1/HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -DH201/1/HT
 • 668,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ -DH0186/6-HT

ĐÈN THẢ -DH0186/6-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -DH0186/6-HT
 • 1,828,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ -DH0185/1/HT

ĐÈN THẢ -DH0185/1/HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -DH0185/1/HT
 • 950,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ -DH099/3/HT

ĐÈN THẢ -DH099/3/HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -DH099/3/HT
 • 1,190,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ -DH099/3-HT

ĐÈN THẢ -DH099/3-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -DH099/3-HT
 • Liên hệ
ĐÈN THẢ -DH023/1-HT

ĐÈN THẢ -DH023/1-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -DH023/1-HT
 • 950,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ -AL 54065/1/HT

ĐÈN THẢ -AL 54065/1/HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -AL 54065/1/HT
 • 950,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ -AL 54063-1/HT

ĐÈN THẢ -AL 54063-1/HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -AL 54063-1/HT
 • 800,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ -A60-HT

ĐÈN THẢ -A60-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -A60-HT
 • 850,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ 607345/1-HT

ĐÈN THẢ 607345/1-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ 607345/1-HT
 • 650,000 đ/Cái
ĐÈN THẢ -135-HT

ĐÈN THẢ -135-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN THẢ -135-HT
 • 1,327,000 đ/Cái
ĐÈN CH-8102/15-HT

ĐÈN CH-8102/15-HT

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • ĐÈN CH-8102/15-HT
 • 8,260,000 đ/Cái
Đèn soi tranh

Đèn soi tranh

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-1201 /HT
 • HT
 • 215,000 đ/Cái
Đèn soi tranh

Đèn soi tranh

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • T-1505 /HT
 • HT
 • 425,000 đ/Cái
Đèn gương

Đèn gương

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • G-1835 / HT
 • HT
 • 552,000 đ/Cái
Đèn gương

Đèn gương

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • G-6625/18 - HT
 • HT
 • 665,000 đ/Cái
Đèn gương

Đèn gương

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • G-6625/15 - HT
 • HT
 • 610,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần 9943/9

Đèn mâm áp trần 9943/9

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-9943/9 - HT
 • HT LED
 • 5,500,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần 9942/8

Đèn mâm áp trần 9942/8

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-9942/8 - HT
 • HT LED
 • 5,000,000 đ/Cái
Đèn Mâm Áp Trần 9901/8

Đèn Mâm Áp Trần 9901/8

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-9901/8 - HT
 • HT LED
 • 6,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm Áp Trần 9901/6

Đèn Mâm Áp Trần 9901/6

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-9901/6 - HT
 • HT LED
 • 5,500,000 đ/Cái
Đèn Thả Ly Led - 008

Đèn Thả Ly Led - 008

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-008-HT
 • Liên hệ
Đèn Thả Hoa Led - 005

Đèn Thả Hoa Led - 005

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-005-HT
 • Liên hệ
Đèn Thả 11 Quả Đục Led - 010

Đèn Thả 11 Quả Đục Led - 010

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-010-HT
 • Liên hệ
Đèn Thả Led - 006

Đèn Thả Led - 006

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-006-HT
 • Liên hệ
Đèn Thả Hình Bóng Đèn - 007

Đèn Thả Hình Bóng Đèn - 007

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-007-HT
 • Liên hệ
Đèn Thả Chai Led - 009

Đèn Thả Chai Led - 009

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-009-HT
 • Liên hệ
Đèn Thả Đơn - 8083/350

Đèn Thả Đơn - 8083/350

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-8083/350-QT
 • Liên hệ
Đèn Thả đơn - 8188/3

Đèn Thả đơn - 8188/3

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-8188/3-QT
 • Liên hệ
Đèn Thả Đơn - 11018/1

Đèn Thả Đơn - 11018/1

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-11018/1-QT
 • Liên hệ
Đèn Chùm Pha Lê - 6939/15

Đèn Chùm Pha Lê - 6939/15

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-6939/15-YN
 • HT LED
 • 9,800,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng Đá - 18157/10

Đèn Chùm Đồng Đá - 18157/10

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-18157/10-QT
 • HT LED
 • 7,600,000 đ/Cái
Đèn Thả Hiện Đại 10 Bóng

Đèn Thả Hiện Đại 10 Bóng

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-HD/10-HT
 • Liên hệ
Đèn Thả 6 Bánh Xe

Đèn Thả 6 Bánh Xe

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-BX/6-YN
 • Liên hệ
Đèn Thả Bánh Xe

Đèn Thả Bánh Xe

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-BX/1-YN
 • Liên hệ
Đèn mâm áp trần vuông

Đèn mâm áp trần vuông

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-67016-QT
 • HT LED
 • 6,500,000 đ/Cái
Đèn Thả Gỗ 0081V

Đèn Thả Gỗ 0081V

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-0081V-HT
 • Liên hệ
Đèn Thả Gỗ 0081T

Đèn Thả Gỗ 0081T

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-0081T-HT
 • Liên hệ
Đèn Chùm - 8102/15

Đèn Chùm - 8102/15

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-8102/15-HT
 • HT LED
 • 8,500,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng Đá - 108/8

Đèn Chùm Đồng Đá - 108/8

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-108/8-HT
 • HT LED
 • 2,700,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng - 0967/8

Đèn Chùm Đồng - 0967/8

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-0967/8-HT
 • HT LED
 • 5,500,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng - 5045/8

Đèn Chùm Đồng - 5045/8

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-5045/8-HT
 • HT LED
 • 5,200,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng - 9011/6

Đèn Chùm Đồng - 9011/6

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-9011/6-HT
 • HT LED
 • 4,100,000 đ/Cái
Đèn Chùm Hoa Pha Lê - 9016/8

Đèn Chùm Hoa Pha Lê - 9016/8

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-9016/8-HT
 • HT LED
 • 3,600,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng - 9010/6

Đèn Chùm Đồng - 9010/6

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-9010/6-HT
 • HT LED
 • 4,100,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng Đá - 8 Tay

Đèn Chùm Đồng Đá - 8 Tay

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-88109/8-HT
 • HT LED
 • 8,670,000 đ/Cái
Đèn Soi Tranh Đồng 1253/10W

Đèn Soi Tranh Đồng 1253/10W

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán:
 • Giá niêm yết:
 • TR-1253/10W-DL
 • HT
 • 1,296,000 đ/Cái
 • 1,620,000 đ/Cái
Đèn Soi Tranh Đồng 1253/7W

Đèn Soi Tranh Đồng 1253/7W

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán:
 • Giá niêm yết:
 • TR-1253/7W-DL
 • HT
 • 1,052,000 đ/Cái
 • 1,315,000 đ/Cái
Đèn Soi Tranh Đồng 1253/6W

Đèn Soi Tranh Đồng 1253/6W

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán:
 • Giá niêm yết:
 • TR-1253/6W-DL
 • HT
 • 936,000 đ/Cái
 • 1,170,000 đ/Cái
Đèn Soi Tranh 6148/6W

Đèn Soi Tranh 6148/6W

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán:
 • Giá niêm yết:
 • TR-6148/6W-BM
 • HT
 • 387,000 đ/Cái
 • 484,000 đ/Cái
Đèn Soi Tranh 88113/3

Đèn Soi Tranh 88113/3

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán:
 • Giá niêm yết:
 • TR-88113/3-BM
 • HT
 • 525,000 đ/Cái
 • 657,000 đ/Cái
Đèn thả nửa vầng trăng

Đèn thả nửa vầng trăng

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-NVT-GH
 • 840,000 đ/Cái
Đèn thả kim cương

Đèn thả kim cương

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-KC-BM
 • 780,000 đ/Cái
Đèn thả đen

Đèn thả đen

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-6024/320-BM
 • 735,000 đ/Cái
Đèn thả tổ ong

Đèn thả tổ ong

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-6094-BM
 • 945,000 đ/Cái
Đèn thả dây xích

Đèn thả dây xích

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-6865/300-GH
 • 600,000 đ/Cái
Đèn thả đen

Đèn thả đen

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-5943-GH
 • 550,000 đ/Cái
Đèn thả đen

Đèn thả đen

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-6028-GH
 • 465,000 đ/Cái
Đèn thả nón đen

Đèn thả nón đen

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-5942-GH
 • 458,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-8288/600-CH
 • HT LED
 • 2,300,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-6031/600-BM
 • HT LED
 • 4,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-916/600-HT
 • HT LED
 • 5,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-525/600-ĐL
 • HT LED
 • 11,000,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-8806/800-BM
 • HT LED
 • 10,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-906/550-HT
 • HT LED
 • 7,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-938/550-HT
 • HT LED
 • 8,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-2516-BM
 • HT LED
 • 5,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-9318-BM
 • HT LED
 • 5,000,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng Đá - 6 Tay

Đèn Chùm Đồng Đá - 6 Tay

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-990/6-BM
 • HT LED
 • 6,930,000 đ/Cái
Đèn Chùm Thủy Tinh

Đèn Chùm Thủy Tinh

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-9006/8
 • HT LED
 • 2,750,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng Nến - 20 Tay

Đèn Chùm Đồng Nến - 20 Tay

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-20TAY-NT
 • HT LED
 • 13,440,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng Nến - 16 Tay

Đèn Chùm Đồng Nến - 16 Tay

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-16TAY-NT
 • HT LED
 • 10,440,000 đ/Cái
Đèn Chùm Đồng Đá - 12 Tay

Đèn Chùm Đồng Đá - 12 Tay

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • CH-12TAY-NT
 • HT LED
 • 13,500,000 đ/Cái
Đèn thả đơn đỏ

Đèn thả đơn đỏ

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-633/320-D-HT
 • 450,000 đ/Cái
Đèn thả đơn trắng

Đèn thả đơn trắng

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-632/400-T-HT
 • 540,000 đ/Cái
Đèn thả đơn cam

Đèn thả đơn cam

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-633/320-C-HT
 • 450,000 đ/Cái
Đèn thả đơn xanh

Đèn thả đơn xanh

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-632/400- X-HT
 • 540,000 đ/Cái
Đèn thả mũ cối hai lớp

Đèn thả mũ cối hai lớp

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-MC-2/300
 • 650,000 đ/Cái
 Đèn thả ba đen

Đèn thả ba đen

 • Model:
 • Giá niêm yết:
 • TH-3DEN-V
 • 1,400,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-1005/600-BM
 • HT LED
 • 5,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-1009/600-BM
 • HT LED
 • 5,500,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần pha lê

Đèn mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-9012/800-BM
 • HT LED
 • 5,400,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-805/600-BM
 • HT LED
 • 8,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-51807/600-BM
 • HT LED
 • 8,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-13142/650-BM
 • HT LED
 • 8,000,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-7622/800-BM
 • HT LED
 • 6,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M- 51807/1000-BM
 • HT LED
 • 11,500,000 đ/Cái
Đèn Mâm áp trần pha lê

Đèn Mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-13143/1000-BM
 • HT LED
 • 12,000,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần pha lê

Đèn mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-66679/1000-BM
 • HT LED
 • 11,000,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần pha lê

Đèn mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-914/550-HT
 • HT LED
 • 6,500,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần pha lê

Đèn mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-9003/550-HT
 • HT LED
 • 12,000,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần pha lê

Đèn mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-930/550-HT
 • HT LED
 • 6,800,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần pha lê

Đèn mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-9004/600-HT
 • HT LED
 • 8,500,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần pha lê

Đèn mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-935/550-HT
 • HT LED
 • 6,500,000 đ/Cái
Đèn mâm áp trần pha lê

Đèn mâm áp trần pha lê

 • Model:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • M-918/550-HT
 • HT LED
 • 5,500,000 đ/Cái

Đèn cắm cỏ

Đèn cắm cỏ chân dế

Đèn cắm cỏ chân dế

 • Giá niêm yết:
 • 472,000 đ/Cái
Đèn chiếu rọi ngoài trời

Đèn chiếu rọi ngoài trời

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-7730/HT
 • 30W
 • HT LED
 • 1,230,000 đ/Cái
Đèn chiếu rọi ngoài trời

Đèn chiếu rọi ngoài trời

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-7720/HT
 • 20W
 • HT LED
 • 840,000 đ/Cái
Đèn chiếu rọi ngoài trời

Đèn chiếu rọi ngoài trời

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-7710/HT
 • 10W
 • HT LED
 • 680,000 đ/Cái
Đèn chiếu rọi ngoài trời

Đèn chiếu rọi ngoài trời

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-6610/HT
 • 10W
 • HT LED
 • 615,000 đ/Cái
Đèn chiếu hắt ngoài trời

Đèn chiếu hắt ngoài trời

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-0124/HT
 • 24W
 • HT LED
 • 880,000 đ/Cái
Đèn chiếu hắt ngoài trời

Đèn chiếu hắt ngoài trời

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-0118/HT
 • 18W
 • HT LED
 • 820,000 đ/Cái
Đèn chiếu hắt ngoài trời

Đèn chiếu hắt ngoài trời

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-0112/ HT
 • 12W
 • HT LED
 • 690,000 đ/Cái
Đèn chiếu hắt ngoài trời

Đèn chiếu hắt ngoài trời

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-0106/HT
 • 6W
 • HT LED
 • 550,000 đ/Cái
Đèn cắm cỏ - 9w

Đèn cắm cỏ - 9w

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-7109/HT
 • 9W
 • HT LED
 • 650,000 đ/Cái
Đèn cắm cỏ - 5w

Đèn cắm cỏ - 5w

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-7105/HT
 • 5W
 • HT LED
 • 430,000 đ/Cái
Đèn cắm cỏ - 3w

Đèn cắm cỏ - 3w

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá niêm yết:
 • LSO-7103/HT
 • 3W
 • HT LED
 • 260,000 đ/Cái

Công trình

CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC

CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC

Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc hiện là công trình có quy mô lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh được xây dựng hoàn chỉnh, hiện đại trên tổng diện tích gần 10 ha, giữa trung tâm thành phố Bắc Ninh, trên đường Kinh...

...more »

Tin tức

Bố trí lượng đèn LED cần thiết cho căn phòng

Bố trí lượng đèn LED cần thiết cho căn phòng

Bạn có nhu cầu trang bị đèn pha LED tại Hà Nội? Chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng tốt mà còn quân sư về mảng lắp đặt!

...more »