Đèn trang trí

Đèn treo tường HT A6013-1

Đèn treo tường HT A6013-1

1,050,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A6013-1
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L380*W190*H240
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A6013-2

Đèn treo tường HT A6013-2

1,550,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A6013-2
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L380*W280*H220
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3003-2

Đèn treo tường HT A3003-2

1,200,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A3003-2
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L420*W280*H190
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3073-1

Đèn treo tường HT A3073-1

880,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A3073-1
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L400*W170*H260
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3063-1

Đèn treo tường HT A3063-1

770,000đ
    

0

Mã sản phẩm: A3063-1
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L450*W180*H240
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3063-2

Đèn treo tường HT A3063-2

1,150,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A3063-2
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L450*W290*H210
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3058-1

Đèn treo tường HT A3058-1

700,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A3058-1
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L360*W170*H260
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3058-2

Đèn treo tường HT A3058-2

950,000đ
    

0

Mã sản phẩm: A3058-2
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L360*W300*H220
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3056-1

Đèn treo tường HT A3056-1

850,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A3056-1
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L440*W120*H270
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3056-2

Đèn treo tường HT A3056-2

1,300,000đ
    

0

Mã sản phẩm:HT A3056-2
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L440*W320*H230
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3052-2

Đèn treo tường HT A3052-2

1,150,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A3052-2
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L300*W320*H160
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn treo tường HT A3052-1

Đèn treo tường HT A3052-1

670,000đ
    

0

Mã sản phẩm:A3052-1
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:L300*W120*H210
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC