Đèn âm sàn

Đèn âm đất AĐHT-36W

Đèn âm đất AĐHT-36W

3,200,000đ
    

0

Mã sản phẩm:AĐHT-36
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:180*95 mm
Điện áp đầu vào(V):110 ~ 265 VAC

Đèn âm đất vuông DV-24W

Đèn âm đất vuông DV-24W

2,100,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV24
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:250*80
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-18W

Đèn âm đất vuông DV-18W

1,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV18
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:200*70
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-12W

Đèn âm đất vuông DV-12W

1,160,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV12
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:190*70
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-9W

Đèn âm đất vuông DV-9W

1,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV9
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:150*85
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-6W

Đèn âm đất vuông DV-6W

684,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV6
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:120*60
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-4W

Đèn âm đất vuông DV-4W

570,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV4
Ánh sáng:trắng /vàng
Kích thước:100*60
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn LED âm đất 36W

Đèn LED âm đất 36W

1,680,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:300*100
Điện áp đầu vào(V):12 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất 24W

Đèn LED âm đất 24W

1,340,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:250*100
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất 18W

Đèn LED âm đất 18W

900,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:180*95
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất  12w

Đèn LED âm đất 12w

640,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:150*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

Đèn LED âm đất  9w

Đèn LED âm đất 9w

600,000đ
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:150*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox