Đèn âm sàn

Đèn âm đất cao cấp AD06

Đèn âm đất cao cấp AD06

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:AD06
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất cao cấp AD05

Đèn âm đất cao cấp AD05

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:AD05
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:150*102*74
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất cao cấp AD04

Đèn âm đất cao cấp AD04

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:AD04
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:60*50*25
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất cao cấp AD03

Đèn âm đất cao cấp AD03

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:AD03
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:63*50*25
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất cao cấp AD02

Đèn âm đất cao cấp AD02

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:AD02
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:63*50*25
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất cao cấp AD01

Đèn âm đất cao cấp AD01

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:AD01
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:63*50*25
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-24W

Đèn âm đất vuông DV-24W

2,100,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV24
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:250*80
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-18W

Đèn âm đất vuông DV-18W

1,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV18
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:200*70
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-12W

Đèn âm đất vuông DV-12W

1,160,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV12
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:190*70
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-9W

Đèn âm đất vuông DV-9W

1,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV9
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:150*85
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-6W

Đèn âm đất vuông DV-6W

684,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV6
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:120*60
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn âm đất vuông DV-4W

Đèn âm đất vuông DV-4W

570,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DV4
Ánh sáng:trắng /vàng
Kích thước:100*60
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC