Đèn âm sàn

-30%
Đèn LED âm đất 36W

Đèn LED âm đất 36W

1,176,000đ 1,680,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:300*100
Điện áp đầu vào(V):12 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

-30%
Đèn LED âm đất 24W

Đèn LED âm đất 24W

938,000đ 1,340,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:250*100
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

-30%
Đèn LED âm đất 18W

Đèn LED âm đất 18W

630,000đ 900,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:180*95
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

-30%
Đèn LED âm đất  12w

Đèn LED âm đất 12w

448,000đ 640,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:150*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

-30%
Đèn LED âm đất  9w

Đèn LED âm đất 9w

420,000đ 600,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:150*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

-30%
Đèn LED âm đất  6w

Đèn LED âm đất 6w

315,000đ 450,000đ -30%
    

0

Mã sản phẩm:AĐ-6w-HT
Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:120*80
Điện áp đầu vào(V):12V~ 240 VAC

-30%
Đèn LED âm đất  3W

Đèn LED âm đất 3W

196,000đ 280,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc/ đổi màu
Kích thước:100*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox

-30%
Đèn LED âm đất  1W

Đèn LED âm đất 1W

147,000đ 210,000đ -30%
    

0

Ánh sáng:Đơn sắc / đổi màu
Kích thước:62*80
Điện áp đầu vào(V):12V ~ 220 VAC
Chất liệu :Hợp kim + Inox