Đèn công nghiệp

Đèn pha rọi PR-18W

Đèn pha rọi PR-18W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR18
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:250*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-15W

Đèn pha rọi PR-15W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR15
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:250*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-12W

Đèn pha rọi PR-12W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR12
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:200*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-9W

Đèn pha rọi PR-9W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR9
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-6W

Đèn pha rọi PR-6W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR6
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:125*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 250W SMD

Đèn pha LED 250W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-250SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:450*350*250 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 200W SMD

Đèn pha LED 200W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-200SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:450*320*230 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 150W SMD

Đèn pha LED 150W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-150SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:425*328*190 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 100W SMD

Đèn pha LED 100W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-100SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:285*285*90 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 50W SMD

Đèn pha LED 50W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-50SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:285*275*70 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 30W SMD

Đèn pha LED 30W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-30SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:225*220*60mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED 20W SMD

Đèn pha LED 20W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-20SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:185*180*50 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC