Đèn trang trí

Đèn mâm gỗ vuông HT09

Đèn mâm gỗ vuông HT09

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn mâm gỗ vuông HT08

Đèn mâm gỗ vuông HT08

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn mâm gỗ vuông HT07

Đèn mâm gỗ vuông HT07

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT07
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ tròn HT06

Đèn mâm gỗ tròn HT06

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT06
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ tròn HT05

Đèn mâm gỗ tròn HT05

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT05
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ tròn HT04

Đèn mâm gỗ tròn HT04

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT04
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ tròn HT03

Đèn mâm gỗ tròn HT03

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT03
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ tròn HT02

Đèn mâm gỗ tròn HT02

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT02
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ tròn HT01

Đèn mâm gỗ tròn HT01

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT01
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn tường T857

Đèn tường T857

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:T857
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn tường T856

Đèn tường T856

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:T856
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn tường T988

Đèn tường T988

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:T988
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC