Đèn trang trí

Đèn mâm M9966 -HT

Đèn mâm M9966 -HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M9966 - HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm M9964

Đèn mâm M9964

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M9964
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm M 9964-HT

Đèn mâm M 9964-HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M9964-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm M9963-HT

Đèn mâm M9963-HT

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn mâm hoa M9921/HT

Đèn mâm hoa M9921/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M9921/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ HCN HT28

Đèn mâm gỗ HCN HT28

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT28
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ HCN HT27

Đèn mâm gỗ HCN HT27

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT27
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ HCN HT26

Đèn mâm gỗ HCN HT26

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT26
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ HCN HT25

Đèn mâm gỗ HCN HT25

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT25
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ HCN HT24

Đèn mâm gỗ HCN HT24

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT23

Đèn mâm gỗ vuông HT23

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT23
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT22

Đèn mâm gỗ vuông HT22

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT22
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC