Đèn trang trí

Màn hình led Q2

Màn hình led Q2

80,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:Màn hình led Q2
Ánh sáng:nhiều màu
Kích thước:160*160*12.5
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Màn hình led Q3

Màn hình led Q3

65,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:Màn hình led Q3
Ánh sáng:nhiều màu
Kích thước:192*192*14.6
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chùm CH-8825/15HT

Đèn chùm CH-8825/15HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CH-8825/15HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chùm CH-3088/15HT

Đèn chùm CH-3088/15HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CH-3088/15HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chùm CH1131/15HT

Đèn chùm CH1131/15HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CH1131/15HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chùm CH-3992/15

Đèn chùm CH-3992/15

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CH-3992/15 HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M947/HT

Đèn mâm ốp M947/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M947/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M946/HT

Đèn mâm ốp M946/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm: M946/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M945/HT

Đèn mâm ốp M945/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M945/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M944/HT

Đèn mâm ốp M944/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M944/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M943/HT

Đèn mâm ốp M943/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M943/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M942/HT

Đèn mâm ốp M942/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M942/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC