Đèn trang trí

Đèn mâm gỗ vuông HT21

Đèn mâm gỗ vuông HT21

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT21
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT20

Đèn mâm gỗ vuông HT20

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT20
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT19

Đèn mâm gỗ vuông HT19

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT19
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT18

Đèn mâm gỗ vuông HT18

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT18
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT17

Đèn mâm gỗ vuông HT17

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT17
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT16

Đèn mâm gỗ vuông HT16

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT16
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT15

Đèn mâm gỗ vuông HT15

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT15
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT14

Đèn mâm gỗ vuông HT14

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT14
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT13

Đèn mâm gỗ vuông HT13

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT13
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm gỗ vuông HT12

Đèn mâm gỗ vuông HT12

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn mâm gỗ vuông HT11

Đèn mâm gỗ vuông HT11

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn mâm gỗ vuông HT10

Đèn mâm gỗ vuông HT10

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka