Đèn trang trí

Đèn mâm ốp M941/HT

Đèn mâm ốp M941/HT

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn mâm ốp M640/HT

Đèn mâm ốp M640/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm: M640/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M639/HT

Đèn mâm ốp M639/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M639/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M638/HT

Đèn mâm ốp M638/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M638/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M637/HT

Đèn mâm ốp M637/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M637/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M636-HT

Đèn mâm ốp M636-HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M636-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M635/HT

Đèn mâm ốp M635/HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M635/HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm ốp M634 -HT

Đèn mâm ốp M634 -HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M634 -HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm M9970 - HT

Đèn mâm M9970 - HT

LIÊN HỆ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn mâm M9969 -HT

Đèn mâm M9969 -HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M9969-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm M9968 -HT

Đèn mâm M9968 -HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M9968-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn mâm M9967-HT

Đèn mâm M9967-HT

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:M9967-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC