Đèn pha LED

Đèn pha LEd mắt lồi PTK150

Đèn pha LEd mắt lồi PTK150

2,172,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PTK150
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:320*320*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LEd mắt lồi PTK100

Đèn pha LEd mắt lồi PTK100

1,519,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PTK-100
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:290*290*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LEd mắt lồi PTK-50W

Đèn pha LEd mắt lồi PTK-50W

795,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PTK-50W
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:289*271*68
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED xám PH-200-HT 200W

Đèn pha LED xám PH-200-HT 200W

2,408,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-200-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:320*420
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED xám PH-150-HT 150W

Đèn pha LED xám PH-150-HT 150W

2,072,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-150-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:310*400
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED xám PH-100-HT 100W

Đèn pha LED xám PH-100-HT 100W

1,708,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-100-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:285*360
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED xám PH-70-HT 70W

Đèn pha LED xám PH-70-HT 70W

1,428,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-70-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:285*360
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED xám PH-50-HT 50W

Đèn pha LED xám PH-50-HT 50W

700,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-50-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:235*25
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED xám PH-30-HT 30W

Đèn pha LED xám PH-30-HT 30W

504,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PH-30_HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:185*225
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED xám PH-20-HT 20W

Đèn pha LED xám PH-20-HT 20W

364,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PH-20-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:140*180
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED xám PH-10-HT 10W

Đèn pha LED xám PH-10-HT 10W

210,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PH-10-HT
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:115*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC