Đèn pha LED

Đèn pha LED 10W SMD

Đèn pha LED 10W SMD

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PHA-10SMD
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:125*120*45 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PL400W-8

Đèn pha LED PL400W-8

3,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PL400-8
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:626*345*100
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PL300W-6

Đèn pha LED PL300W-6

3,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PH300-6
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:526*345*100
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PL200W-4

Đèn pha LED PL200W-4

2,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PL200-4
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:419*315*87
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PM-200W

Đèn pha LED PM-200W

3,286,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PM200
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:260*450*50
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PM-150W

Đèn pha LED PM-150W

228,600đ
    

0

Mã sản phẩm:PM150
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:260*400*50
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PM-100W

Đèn pha LED PM-100W

1,543,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PM100
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:260*285*50
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PM-50W

Đèn pha LED PM-50W

873,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PM50
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:255*190*35
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PM-30W

Đèn pha LED PM-30W

667,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PM30
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:160*185*35
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PM-20W

Đèn pha LED PM-20W

587,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PM20
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:140*160*35
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LED PM-10W

Đèn pha LED PM-10W

343,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PM10
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:115*105*35
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha LEd mắt lồi PTK-200W

Đèn pha LEd mắt lồi PTK-200W

2,965,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PTK200
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:355*355*106
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC