Đèn chiếu cỏ, cắm cỏ

Đèn chiếu cỏ CD-36W

Đèn chiếu cỏ CD-36W

1,822,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD36
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:235*290
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-24W

Đèn chiếu cỏ CD-24W

1,315,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD24
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:235*290
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-15W

Đèn chiếu cỏ CD-15W

1,109,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD15
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:205*235
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-12W

Đèn chiếu cỏ CD-12W

871,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD12
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:160*185
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-9W

Đèn chiếu cỏ CD-9W

792,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD9
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:130*155
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-7W

Đèn chiếu cỏ CD-7W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:CD9
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:130*155
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-5W

Đèn chiếu cỏ CD-5W

634,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD5
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:100*155
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-3W

Đèn chiếu cỏ CD-3W

348,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD3
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:75*140
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cắm cỏ SOLAR 02

Đèn cắm cỏ SOLAR 02

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm: SOLAR 02
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):0

Đèn cắm cỏ SOLAR 01

Đèn cắm cỏ SOLAR 01

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:SOLAR 01
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):0

Đèn cắm cỏ HT-06

Đèn cắm cỏ HT-06

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT-06
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn cắm cỏ HT-05

Đèn cắm cỏ HT-05

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:HT-05
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC